Gjenbrukshylle i barnehagen

Ravnedalen barnehage har lagt til rette for at klær fra et barn enkelt kan arves/gjenbrukes av et annet barn. Ved bruk av en gjenbukshylle i barnehagen kan foreldre enkelt legge fra seg barneklær som de ikke bruker lengre. Videre kan andre foreldre forsyne seg med klær de har behov for.

I samarbeid med SU (Samarbeidsutvalget i barnehagen) ble det bestemt at barnehagen skulle ha en gjenbrukskrok, slik at foresatte og andre kunne legge fra seg ting som var blitt for smått og finne noe de kunne bruke. I Ravndalen ble dette kjapt et populært tiltak, og det forsvinner -og fylles stadig på i gjenbrukskroken.

Nasjonal trend

Gjenbrukskroker, gjenbrukshyller, gjenbruksmarked og andre initiativer for å gjøre gjenbruk mer tilgjengelig for foreldre, dukker opp både i skoler og barnehager. Enkelte ganger er det et initiativ fra foreldreutvalget, andre ganger fra barnehagens ansatte, og noen ganger er det barna selv som ønsker å "bytte" leker. 

Gjenbruk øker levetiden til klær og leker, som igjen gir et lavere miljøfotavtrykk. En gjenbrukshylle er samtidig med på å bidra til sosial bærekraft og ufarliggjør det å arve klær.

 

Ravndalen barnehage har sendt ut informasjon til foreldrene, og oppfordrer til å både levere og hente klær som fortjener lengre levetid.

Klesproduksjon er et stort klima- og miljøproblem

Å produsere tekstiler og sko forbruker mye vann og energi, forurenser vannveier og påvirker biologisk mangfold blant annet ved stort kjemikalieforbruk i farging og trykk.

Klesproduksjon gir store CO2-utslipp i produksjon og frakt.

Klær av syntetiske materialer sprer mikroplast fordi fibrene løsner under bruk. Mye av mikroplasten havner i havet.

Klesproduksjon bruker jord som kunne vært brukt til å produsere mat.

Kilde: Framtiden i våre hender

Publisert: 23. oktober 2023 13:02
Oppdatert: 11. juni 2024 10:25