Om Bærekraftig Kristiansand

Bærekraftig Kristiansand forteller de gode historiene om hvordan Kristiansand blir en mer bærekraftig kommune og et godt sted å være. Nettsiden skal informere om bærekraftsarbeidet i Kristiansand, og inspirere innbyggere til å bli med! 

De viktigste for å skape en bedre fremtid for jorda og for kommunen vår, er innbyggerne. Du kan bidra til å gjøre Kristiansand til et enda bedre sted å bo på, og bidra til å nå de globale bærekraftsmålene.

Bærekraftig Kristiansand drives av Kristiansand kommune, med kommunens bærekraftsteam som redaksjon og med redaktøransvar hos Miljøvernenheten. 

Kristiansand kommune satser på tre områder som skal få ekstra oppmerksomhet og ressurser framover. Kristiansand skal være attraktiv og miljøvennlig - en foregangskommune på grønn omstilling. Kristiansand skal være inkluderende og mangfoldig - med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle. Kristiansand skal være skapende og kompetent - en regionhovedstad og drivkraft i regionen. Visjonen «sterkere sammen» peker framover, og skal samle og inspirere til felles utvikling og endring. 

Ta kontakt med oss

Publisert: 11. mai 2022 9:37
Oppdatert: 9. mars 2023 9:37