Hva er bærekraft

Bærekraft – evnen til å bære.

Jorda skal bære oss som bor her, og alt vi driver med nå og senere. Du og jeg skal ha muligheten til å utvikle oss, og leve et godt liv. Men det skal også generasjonene etter oss. Det vil si at vi må sikre at alle får dekket sine behov i dag, uten at vi bruker opp ressursene på jorda.

De 17 bærekraftsmålene er verdenssamfunnets felles plan for å sørge for at vi får til en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden.

Nå er det opp til oss alle å prøve å nå dem. De valgene vi gjør i hverdagslivene våre, og i arbeidet vårt, utgjør en liten, men viktig del av arbeidet.

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner – og det er viktig at vi jobber med alle tre samtidig. Det er sammenhengen mellom klima og miljø, sosiale forhold og økonomi som avgjør om noe er bærekraftig.

Økonomien må tjene samfunnet, slik at samfunnet utvikler seg innenfor planetens tåleevne. Klima og miljø må sikres som et fundament for de andre dimensjonene. 

Vi kan ikke oppnå bærekraftig økonomisk vekst på lang sikt, eller utrydde fattigdom, uten at vi sikrer jordens ressurser. 

Hva er Bærekraft? Bærekraftsrådgiver Kim Øvland i Kristiansand kommune forklarer.

Hva er sosial bærekraft i Kristiansand? Bærekraftsrådgiver i Kristiansand kommune, Ranveig Odden, forklarer.

Hva er økologisk bærekraft (klima og miljø i Kristiansand? Klima- og miljørådgiver, Anne Line Gangså Tørresen, forklarer.

Hva er økonomisk bærekraft i Kristiansand - Næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Stein Otto G. Daatland, forklarer.

Se FN-sambandets film om bærekraftsmålene.

Publisert: 12. august 2022 9:35
Oppdatert: 11. mai 2023 8:54