Bærekraftsmålene i Kristiansand

FNs bærekraftsmål kom til i forlengelse av tusenårsmålene (2000-2015). De 17 bærekraftsmålene er verdenssamfunnets felles plan for å sørge for at vi får til en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. 

Klikk på hvert av symbolene og finn saker som handler om de ulike bærekraftsmålene.

Publisert: 26. august 2022 12:26
Oppdatert: 11. mai 2023 8:52