Hold Kristiansand rent

Nordmenns forbruk er nest høyest i Europa. I Kristiansand produserer innbyggerne mer avfall enn gjennomsnitts nordmannen. Hver Kristiansander kastet i snitt 531 kg i 2020, i figur 11 viser dette en tredobling fra 1991. En del av avfallet vi produserer havner på avveie både på land og i vann.

Dette utgjør en trussel for dyrelivet, økosystemene og høsting av de levende ressursene i havet. Plastavfall er det største problemet. Kristiansand, med sin lange kystlinje, har hatt et særlig fokus på marin forsøpling siden 2018 for å kunne ta vare på livet på land og i vann. For å få ned avfallsmengdene er det avgjørende å redusere forbruket og øke ombruk.

En av strategiene i Kristiansand kommunes klima- og miljøstrategi handler om marin forsøpling: 

  • I Kristiansand har vi smart plastbruk og høyt fokus på marin forsøpling.

Hvert år er det mange frivillige grupper som plukker søppel og plast langs Kristiansandskysten, og flere dykkergrupper som henter opp avfall fra sjøen. Dette arbeidet er viktig for å sikre at vi hindrer avfallet i å spre seg. Det er også viktig å forebygge at avfall havner i havet. Derfor jobber Kristiansand kommune også mye med forsøpling på land. 

Publisert: 5. mai 2023 14:03
Oppdatert: 10. juni 2024 13:42