Dyrk og spis

Mat er en av de største kildene til klimagassutslipp i verden, blant annet på grunn av lange og ressurskrevende verdikretsløp i matproduksjon, som gir betydelige indirekte utslipp. Spiser vi mer grønt og mer lokalt, gjør vi et godt bidrag til å senke klimagassutslippene. Bruker vi også all maten i stedet for å kaste den, får vi i tillegg utnyttet ressursene enda bedre. 

Publisert: 21. april 2022 13:42
Oppdatert: 10. juni 2024 13:28