Klima- og miljøbarometer

I Klima- og miljøbarometeret kan du finne statistikk om klima- og miljø i Kristiansand. 

 

Kristiansand kommune har satt seg et mål om at klimagassutslippene i Kristiansand i 2030 skal være 80% lavere enn i 2015. For å nå dette målet har kommunen satt i gang en rekke klimatiltak, både internt i egen organisasjon, og rettet mot resten av samfunnet - næringslivet, organisasjoner og innbyggere i kommunen. Det er også utarbeidet en egen klima- og miljøstrategi med tilhørende handlingsplan. For å samle de ulike oversiktene, indikatorene og rapporteringene på en plass, har kommunen utviklet et Klima- og miljøbarometer. Barometeret vil alltid være oppdatert med de ferskeste tallene. 

Klima- og miljøbarometeret er todelt og du finner informasjon om kommunen som samfunn og for kommuneorganisasjonen. I de to oversiktene finner du noen ulike temaer. Det er derfor viktig å ikke blande sammen disse to oversiktene. Kommunen som organisasjon viser kun tall fra kommunens drift. For eksempel for bygge- og anleggsplasser for kommunale prosjekter, og energibruk, avfall og matsvinn i de kommunale enhetene. Kommunen som samfunn, viser tall fra hele det geografiske området i Kristiansand, og alle innbyggere, bedrifter og andre som opererer innefor kommunegrensene. 

Publisert: 15. april 2024 12:51
Oppdatert: 10. juni 2024 10:35