Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden har lenge vært en av Norges mest forurensede fjorder. Mange år med aktive tiltak har imidlertid ført til minkende mengder miljøgift i fjorden. Etter 30 år med strenge kostholdsråd, er det nå trygt å spise fisk fra hele Kristiansandsfjorden. Dessuten tar vi for gitt at vi kan bade på Bystranda, men det er ikke så lenge siden det ble frarådet.

Indre del av Kristiansandsfjorden. Christianholm festning og gjestebrygga.

Mye bra er blitt gjort de siste 25 årene:

  • Aksjon Otra - gjorde det mulig å bade og fiske i Otra. Hunsfoss slapp tidligere ut cellulose i elva, og når denne satte seg på kroppen stinket det.
  • Kloakkrensing Byfjorden - ga god badevannskvalitet i Byfjorden, og grunnlag for bl.a. å etablere Bystranda
  • Rensing av forurensede miljøgifter Kristiansandsfjorden - Kristiansandsfjorden var tidligere svært forurenset av miljøgifter. Mer enn 200 millioner kroner har blitt investert for å gjøre fjorden giftfri (mudring, tildekking og utslippsreduksjon). 
  • Kostholdsråd ble endret for 6 år siden, og nå sier Mattilsynet at det er trygt å spise fisk fra fjorden.

Mye bra gjort, og resultatene fra miljøovervåkingen viser at fjorden er i bedring. Men det er fortsatt et stykke frem til målet i vannforskriften om god økologisk og kjemisk tilstand.

Helhetlig overvåking av fjorden har foregått siden 2010. Resultater viser en gradvis forbedring. Likevel er det en lang vei å gå før Kristiansandsfjorden kan friskmeldes.

Publisert: 5. mai 2023 13:23
Oppdatert: 19. mars 2024 15:18