Utlånssykler i Tinnstua barnehage

Tinnstua barnehage har testet utlån av tre ulike el-lastesykler. Både foreldre, barn og ansatte er godt fornøyde med ordningen.  

Mor med barn på el-lastesykkel.

Silje Hagen og datteren Cecilia sykler til barnehagen på el-lastesykkelen.

Nytt sykkelprosjekt i kommunen 

I april 2023 ble et nytt prosjekt i regi av Kristiansand kommune startet; utlån av tre ulike typer el-lastesykler til barnehager. Det er sykler som både forelde og ansatte kan låne, og det gir muligheten til å teste om denne transportmåten kan fungere for ens egen familie. Det er tre ulike typer sykler man kan låne:  

  • Elsykkel med tilhenger for to barn 
  • Lastesykkel med en kasse foran der barn kan sitte 
  • Longtail sykkel hvor to barneseter er montert bak 

Ragnhild Stensrud i Areal- og transportenheten er prosjektleder for ordningen. Hun forteller at syklene som lånes ut er dyre og det er derfor en god mulighet å få testet de i opp til to uker, slik at man kan få litt erfaring med denne transportformen. “Målet med utlånsprosjektet er at flere foreldre får lyst til å investere i en elsykkel etter prøveperioden og benytte den til og fra jobb og barnehage istedenfor privatbil”, forteller Ragnhild.  

Portrett av Ragnhild Stensrud

Ragnhild Stensrud, areal- og transportenheten

Enkelt å administrere for barnehagen 

Preben Isaksen, som er enhetsleder i Tinnstua barnehage, er veldig fornøyd med ordningen. “I forkant var vi spent på om dette ville medføre merarbeid for de ansatte, med tanke på å organisere hvem som skulle låne syklene når, men dette har foreldrene styrt helt selv”, forteller han. De har hatt en liste hengende i barnehagen, hvor foreldrene har skrevet opp hvilke uker de ønsker å låne de forskjellige syklene. Når lånetiden utløper, har foreldrene levert syklene tilbake til barnehager, før nye foreldre har hentet dem der. Lading av syklene har skjedd hjemme hos foreldrene.  

Syklene har vært mye i bruk, forteller Preben. Selv i sommerferien var alle tre syklene utlånt. “Foreldrene er veldig fornøyde, og mange har testet ut alle de tre variantene før de har funnet sin favoritt. Jeg vil virkelig anbefale ordningen med utlån av elsykler”, sier han.  

Portrett Preben Isaksen foran Tinnstua barnehage.

Preben Isaksen, enhetsleder i Tinnstua barnehage

God respons fra foreldrene 

Kristoffer Lepperød er en av foreldrene som har benyttet seg av ordningen, og testet ut alle tre syklene. Han forteller at elsykkelen med sykkelvogn er den som har vært mest populær i hans familie. “Dette er første gang jeg har testet elsykkel, og nå ønsker jeg ikke å gå tilbake vanlig sykkel! Vi har kunnet bruke syklene til andre formål enn levering og henting og barnehagen, og den har blitt mye brukt både med ungene og når jeg skal til og fra universitetet”.  

Bilde av mor og datter på sykkel.

Silje Hagen og datteren Cecilia sykler til barnehagen på el-lastesykkelen.

Silje Hagen er mor til Cecilia på 5 år. Hun forteller at utlånsordningen har inspirert henne til å ta opp syklingen igjen, og sykle mer slik hun gjorde før. Nå har hun syklet både til barnehagen og jobb. “Dattera mi synes det har vært helt topp! Vi har gjort mye koselig og vi har hatt syklene utenom barnehagetiden også”, sier hun entusiastisk.  

Også Frida Hansen Apelseth, mor til Aksel, har vært fornøyd med ordningen. “Jeg sykler nesten hele året, men disse syklene har jo vært muligheten til å teste noe annet enn det jeg vanligvis bruker, så det har vært veldig gøy”, forteller hun. Hun håper mange foreldre i Tinnstua og andre barnehager vil benytte seg av denne muligheten. “Det er et fantastisk tilbud. Og særlig for de som kanskje ikke har sykkel og som ellers bruker bil eller buss."  

Mor og sønn foran el-sykkel.

Frida Hansen Apelseth og sønnen Aksel.

Et godt klimatiltak 

Kristiansand kommune jobber hver dag for å fremme miljøvennlig transport og redusere bilbruk i bystrøk. Dersom flere er med på å bytte ut bil med sykkel, får vi mindre kø og miljøbelastning og en triveligere by å vandre i. I tillegg er det både godt for folkehelsen og lommeboka. 

Også styrer Preben Isaksen ønsker å poengtere at å låne ut sykler er et godt klimatiltak å gjennomføre i en barnehage. “Vi opplever at flere foreldre som tidligere ikke syklet, nå har fått testet ut flere ulike typer sykler. Vi håper at flere på sikt ønsker å kjøpe egne sykler, som kan erstatte noe av bilkjøringen i nærområdet”.  

Publisert: 11. september 2023 9:24
Oppdatert: 11. juni 2024 14:09