Havet begynner her - et forsøplingseksperiment

Forsøpling i byrommet skjer i stor grad fordi vi stadig spiser og drikker mer mens vi er på farten. Vi får med oss mye emballasje når vi bestiller mat og drikke til å ta med. Skal vi redusere forsøpling i byrommet, må vi også redusere mengden korttidsemballasje. I fjor sommer gjennomførte Kristiansand kommune et todelt prosjekt i samarbeid med næringslivet, for å redusere forsøpling i bybildet. Det førte til reduksjon av mye engangsemballasje.

Basert på tekst og bilder fra Hold norge rent sin prosjektside for Havet begynner her

"Havet begynner her" er et prosjekt i regi av Hold Norge Rent. Navnet spiller på det at forsøplingen som ender opp i havet i stor grad kommer fra land. Folk bidrar til forsøpling i havet ved å miste, kaste eller glemme søppel på land. Havet begynner altså allerde i byrommet! 

Mindre engangsemballasje hos McDonalds

Kristiansand kommune og McDonalds samarbeidet i den ene delen av prosjektet, som handlet om å levere ut mindre engangsemballasje. I dette delprosjektet ble det testet ut å å gjøre kortidsemballasje til noe gjesten måtte bestille slik at det ble et aktivt valg om å få dette. Det ble kartlagt hvilken emballasje kunder ikke trenger å få automatisk med bestillingen, de ansatte i restaurantene fikk opplæring til ikke å dele disse ut uten oppfordring fra kunde.

Hva var effekten? 

En testperiode på to uker viste at vi sparte totalt:

1 698 koppholdere
5 476 lokk
6 979 sugerør

Det var et godt engasjement og samarbeid internt i McDonalds, som gjorde at dette eksperimentet ble en suksess. Etter to uker var det en betydelig reduksjon i emballasjen som var fokus i eksperimentet, som viser at summen av mange små ting betyr mye. Dersom dette eksperimentet skaleres vil det ha en stor effekt på å redusere søppel i byrommet.

Det ble også gjort forsøk med en plakatkampanje i restauranten til McDonalds.

 

Oppgåtte stier

Den andre delen av prosjektet handlet om å sikre at søppelsystemet følger folks spor gjennom byen. Mye av søppelet som havner på avveie skyldes ikke at folk kaster brukt emballasje på bakken med vilje. Vi glemmer, mister eller "rydder" avfallet når vi ikke har søppelkasser i umiddelbar nærhet.

For å få folk til å kaste søppelet i søppelkassene, ble det testet ut flere løsninger, der poenget var å tilrettelegge slik at folk valgte å gå dit søppelkassene var når de spiste og drakk på farten.

  • Ved hjelp av en kunstner ble søppelkassene ble gjort visuelt synligere med farger som skilte seg ut fra omgivelsene.
  • Det ble utformet budskap på søppelkassene som motiverte til å kaste rett, og som spilte på lokal identitet og sosial konformitet.

Hva var effekten? 

Målingene viste en moderat nedgang i forsøpling gjennom måleperioden. På grunn av uforutsette hindringer fikk vi mindre datagrunnlag enn planlagt, og det finnes mulige utenforstående variabler som kan ha påvirket nedgangen i forsøpling. Vi kan derfor ikke si at nedgangen skyldtes eksperimentene alene. Likevel kom det flere nyttige lærdommer ut av prosjektet: 

  • Det ble observert noen «hot spots», som egnet seg for å sitte og spise eller drikke. Ved å kartlegge «hot spots» og sette søppelkasser her, kan man hjelpe folk å kaste rett og reduserer forsøpling betraktelig.
  • De sterke fargene på søppelkassene gjorde det enkelt for folk å se de på lang avstand.
  • Søppelkassene må se ryddige ut i bybildet.
  • Fasongen, låsen og hjulene på de midlertidige søppelkassene kunne skape forvirring rundt om de er offentlige søppelkasser. Vi så at folk foretrakk å kaste i den «vanlige» søppelkassen som de slapp å ta på.
  • Budskapet trenger hjelp fra helhetlig kommunikasjon. Sitater og tekst på nudgingen ble for liten til at folk gikk nærmere for å se på den. 

Nytt prosjekt i år

I sommer skal det gjennomføres en ny prosjektperiode i Kristiansand. Denne gangen samarbeider Kristiansand kommune og Hold Norge Rent med tre nye aktører fra næringslivet, Dolly Dimples på Fiskebrygga, Reinhartsen og Dyreparken. Igjen er fokuset å redusere bruken av engangsplast for å sikre at mindre søppel havner på avveie. 

Publisert: 3. mai 2023 13:52
Oppdatert: 11. juni 2024 10:27