I sommer får du kun engangsartiklene du absolutt trenger

Bruken av engangsemballasje skal ned, for søppel i naturen har blitt et enormt miljøproblem. Flere sørlandsbedrifter tar nå ansvar for å få ned forsøplingen.

Plakat med teksten: For å redusere forsøpling, begrenser vi bruken av engangs i Kristiansand.

Prosjektet Havet begynner her jobber for mindre engangsprodukter i Kristiansand.

Portrettbilde av Astrid Kordal Næss

Flere sørlandsbedrifter går foran for å redusere bruken av engangsartikler i sommer. Gjennom prosjektet Havet begynner her, skal bedriftene jobbe målrettet for å sikre at mindre avfall havner i havet.

- De færreste kaster søppel på bakken bevisst, men det er likevel viktig at bedrifter som selger mat i engangsemballasje legger til rette for mindre forsøpling, sier Astrid Kordal Næss i Hold Norge Rent.

Søppel på avveie er en stor miljøbelastning. Hvert år havner 9 til 14 millioner tonn plast i havet, ifølge FNs miljøprogram. De anslår at tallet vil øke til mellom 23 og 27 millioner tonn innen 2040 om ikke det tas grep.

- Heldigvis tar stadig flere bedrifter ansvar, og i sommer er Dyreparken og både Reinhartsen og Dolly Dimple’s på Fiskebrygga med i prosjektet Havet begynner her. 

Mindre engangsemballasje

Prosjektet ledes av den ideelle foreningen Hold Norge Rent, og bedriftene som deltar har forpliktet seg til å gjøre tiltak som reduserer både forsøpling og forbruket av engangsprodukter.

- Folk må selvsagt få take-away-maten servert i noe, men ved å redusere mengden engangsutstyr, blir det nødvendigvis mindre søppel i omløp. 

Kordal Næss tror en del ikke tenker over at søppel på gata og i naturen kan havne i havet til slutt. Plast i havet er en stor trussel mot både fisk og dyreliv.

- Ved at bedriftene tar sin del av ansvaret og tar gode valg for sine kunder, tror vi at det på sikt kan føre til en holdningsendring. 

 

Fasaden til serveringssted i Dyreparken

Dyreparken er en av bedriftene som deltar i prosjektet

Startet i fjor

Allerede i fjor gjennomførte Hold Norge Rent et pilotprosjekt av Havet begynner her, hvor Kristiansand kommune og McDonalds i Kristiansand deltok. 

- Da var et av tiltakene at de ansatte ikke ga ut mer engangsartikler enn nødvendig, og at kundene måtte spørre selv hvis de trengte noe mer. I løpet av en testperiode på to uker, ble forbruket redusert med over 5000 lokk som brukes til kaffe og brus, og nesten 7000 sugerør.

I tillegg til bedriftene, har også kommunen en viktig oppgave, fortsetter hun.

- Kommunen har en unik mulighet til å nå ut til alle innbyggerne med informasjon om prosjektet. Men de må også legge til rette slik at det blir enklest mulig for folk å kvitte seg med søppelet man sitter igjen med.

Under pilotprosjektet i fjor, plasserte kommunen ut flere og mer synlige søppelkasser, og motiverte til bruk. Sånt virker, sier hun.

- Studier har vist at terskelen for å legge fra seg søppel er høyere der det er lite søppel. Det er altså større sjanse for at det forblir rent og pent der det allerede er rent, mens risikoen for mer forsøpling øker i de områdene hvor det er søppel fra før.

HAVET BEGYNNER HER-PROSJEKTET

Kristiansand kommune samarbeider med organisasjonen Hold Norge Rent, og tre ulike næringslivsbedrifter i Kristiansand, for å sikre at mindre plast havner i havet gjennom prosjektet Havet begynner her. Det er andre sommeren at kommunen gjennomfører prosjektet. I fjor deltok McDonalds og reduserte store mengder engangsemballasje i løpet av testperioden på 2 uker. 

Søppel på avveie er en stor miljøbelastning, og hvert år havner 9 til 14 millioner tonn plast i havet, i følge FNs miljøprogram. Mye av dette er søppel som er mistet på land, som blir tatt med til havet av vind, fugler eller elver. Derfor er det viktig å ha fokus på å hindre forsøpling på land.

I serveringsbransjen benyttes det mye engangsutstyr når folk skal ta med seg mat. Ved å redusere mengden engangsutstyr blir det mindre søppel i omløp. 

Les mer om prosjektet på nettsiden til Hold Norge Rent.

Plakat med teksten Havet begynner her

Publisert: 21. juni 2023 10:32
Oppdatert: 10. juni 2024 13:15