Pilotskoler for Miljøfyrtårn

Hellemyr og Slettheia skole har vært piloter for Miljøfyrtårn-sertifisering for skoler i kommunen. Gratulerer til begge skolene som ble sertifisert i november!

Stående foran Slettheia skole.

Elevrådsrepresentant Melat Yohannes, inspektør Stig Rune Tvedt og elevrådsleder Linnea Holstein Gundersen på Slettheia skole.

Alle skoler i Kristiansand kommune skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert i 2024. Siden det ikke var noen skoler med aktiv Miljøfyrtårn-sertifisering, var det behov for å utpeke to pilotskoler. Hellemyr og Slettheia skole takket ja til å være piloter, og startet opp prosessen med å bli Miljøfyrtårn allerede i august. Basert på det gode arbeidet som har blitt lagt ned på de to skolene, har Miljøvernenheten utarbeidet maler og annet materiell som skal gjøre det enklere for de andre skolene å bli sertifisert.

Miljøvernenheten har vært på besøk på begge skolene for å snakke med elevene om miljøarbeidet de skal i gang med. På Slettheia skole er Linnea Holstein Gundersen er elevrådsleder og Melat Yohannes er elevrådsrepresentant for 6. trinn. De sitter begge i skolens nyopprettede miljøgruppe, som består av ni elever. På spørsmål om hva som er det første de ønsker å ta tak i, svarer de nærmest i kor “søppelsortering!”. “Spesielt tørkepapir. Vi bruker utrolig mye tørkepapir, og det kastes i både restavfall, matavfall og papp og papir. Rektor har lovet at vi skal få en premie hvis vi klarer å få ned papirbruken”, utdyper Linnea.

William Thorsen Førland er leder i miljøutvalget på Hellemyr skole. Med seg i utvalget har han blant annet Jan Erik Kvalheim Norheim og Julia Holm Christiansen. I forbindelse med at Hellemyr skole skulle bli Miljøfyrtårn-sertifisert, fikk miljøutvalget i oppgave å sjekke avfallsdunkene i klasserommene, og kontrollere at alle klasserom har sorteringsveileder hengt opp.

Julia forteller at det som har overrasket henne mest etter at hun ble med i miljøutvalget, er hvor mye gjenglemt tøy de finner på skolen. Miljøutvalget har spesielt ansvar for å organisere det gjenglemte tøyet. “I vår hadde vi samlet opp ti søppelsekker og en boks med gjenglemt tøy. Folk glemmer de utroligste ting!”, sier William. Jan Erik forteller at de går gjennom alt tøyet først. Hvis tøyet er merket, gir de beskjed til de som har glemt det. “Det som ikke er merket, har vi hengt opp slik at elevene og foreldrene kan komme og plukke det som er deres. Det som blir igjen, kan hentes av de som ønsker, før det i siste omgang blir levert til en hjelpeorganisasjon”, sier Jan Erik.

Når rektor Erik Støen på Hellemyr skole og inspektør og Miljøfyrtårn-ansvarlig Stig Rune Tvedt på Slettheia skole blir spurt om hva de er mest stolt av etter å ha gjennomført sertifiseringen, trekker begge fram elevengasjementet. “Miljøutvalget og elevene tar ansvar, og det forplikter at vi voksne følger etter”, forteller Erik. Stig vil anbefale de andre skolene å starte med de praktiske temaene, som for eksempel kildesortering. “Det er enklest å engasjere elevene i praktiske oppgaver”. Også elevene er opptatt av at elevene har en viktig rolle i skolenes miljøarbeid, og at det er viktig at elevstemmene blir hørt. “Det er annerledes når det er elevene i miljøutvalget som forteller om for eksempel kildesortering. Vi leverer budskapet på en annen måte, slik at barna forstår det enda bedre”, avslutter William.

Illustrasjonsbilde utenfor med 3 personer.

Jan Erik Kvalheim Norheim, Julia Holm Christiansen, William Thorsen Førland og rektor Erik Støen på Hellemyr skole.

Publisert: 8. desember 2023 10:12
Oppdatert: 11. juni 2024 10:24