Slik skal Kristiansand jobbe med klima- og miljø fremover!

Nylig vedtok bystyret i Kristiansand en ny Klima- og miljøstrategi som setter retningen for klima-arbeidet i Kristiansand fremover.

Flyfoto av Kristiansand med naturen i Baneheia i forgrunnen

Foto: Anders Martinsen fotografer

Portrettfoto av miljøvernsjef Stein Erik Watne.

- Vi er glade for å endelig kunne presentere en ferdig og vedtatt strategi for hvordan vi som samfunn skal møte en av vår tids store utfordringer, som er en omstilling til et lavutslippssamfunn. Nå begynner arbeidet med å sette den ut i livet, forteller Miljøvernsjef i Kristiansand kommune, Stein Erik Watne.

På bildet: Miljøvernsjef Stein Erik Watne 

En strategi for alle

─ Denne strategien er laget av oss i kommunen, men det er lagt stor vekt på å en bred involvering av lokalsamfunnet vårt. Det er mange som har engasjert seg, og gitt nyttige og gode tilbakemeldinger. Det er Kristiansand som lokalsamfunn, som må bidra til å løse klimautfordringene og ta vare på naturomgivelsene våre. På denne måten vil Klima- og miljøstrategien være en rettesnor, der vi som kommune må finne de gode samarbeidsarenaene med samfunnet rundt oss og legge til rette for at alle kan ta del i ansvar og samarbeid for å nå målene om å senke klimagassutslippene, forteller Watne videre.

Forsiden til den nye klima- og miljøstrategien

Her finner du klima- og miljøstrategien

I arbeidet med strategien har tre av kommunens målsetninger stått sentralt:

  • Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030
  • I Kristiansand oppnår kommune og innbyggerne mer med mindre ressursbruk
  • Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet

For at Kristiansand skal nå disse målene er det behov for store endringer med innovative løsninger.

─ Vi må bli mer bevist på vårt forbruk, hvordan vi bor og beveger oss. Derfor er det vesentlig at vi alle ser på hvilke endringer vi kan gjøre i det daglige. Kommunen, offentlige aktører, universitetet/forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne kan alle finne noe de selv må bidra med i denne strategien, sier miljøvernsjefen.

Vi trenger innovasjon

I dagens samfunn har vi svært høyt forbruk, og hvert år bruker vi mer av jordens ressurser enn vi bør, dersom generasjonene etter oss skal kunne leve gode liv. Vi må ta bedre vare på de ressursene som allerede er tatt i bruk, og gjenbruke dem flere ganger før de blir til søppel. For eksempel kan man reparere og gjenbruke klær i mye større grad enn det som gjøres i dag. I dag kvitter hver nordmann seg med 23 kilo tekstiler i året. Vi kaster også altfor mye spiselig mat. I 2022 kastet hver kristiansander 42 kg spiselig mat. Dersom hver enkelt tilpasser forbruket sitt, kan ressursene nå mye lenger.

Næringslivet og akademia sitter gjerne med fagkompetansen og de gode løsningene for hvordan vi kan bruke ressursene våre bedre. Det er behov for tilpassinger og innovasjon i alle sektorer de neste årene. For eksempel kan det gjøres mange smarte grep i hvordan vi bygger boliger og næringsbygg for å benytte ressursene bedre.

Dersom du som enkeltperson, lag eller forening har en god idé til et klima eller miljøprosjekt, kan du nå søke om støtte fra Folkets klimadugnad. Søknadsfristen er 1. mars.

Det finnes også en tilskuddsordning rettet mot næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner som ønsker å gjøre klima- og miljøtiltak. Klima- og omstillingsfondet blir lyst ut i løpet av våren. 

Mange innspill

Arbeidet med klima- og miljøstrategien har involvert en lang rekke aktører, og innbyggere, næringsaktører og andre har fått mulighet til gi innspill både før og underveis i prosessen.

─ Det har vært stor interesse for strategien allerede. Nå som vi jobber videre med å lage en mer konkret handlingsplan, håper vi at mange også vil følge dette arbeidet med interesse. Denne kommer på offentlig høring senere i år, sier Watne.

Publisert: 8. februar 2023 10:54
Oppdatert: 11. juni 2024 10:28