#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Nordmenns forbruk er nest høyest i Europa. I Kristiansand produserer innbyggerne mer avfall enn gjennomsnitts nordmannen. Hver Kristiansander kastet i snitt 531 kg i 2020, i figur 11 viser dette en tredobling fra 1991. For å få ned avfallsmengdene er det avgjørende å redusere forbruket og øke ombruk.

Produksjon av varer er også krevende for jorden fordi det skaper store miljøutfordringer i områdene der fabrikkene er plassert, med utslipp av kjemikalier og høyt vannforbruk. I tillegg er både produksjon og transport av varer aktiviteter med høye klimagassutslipp.

Det er derfor avgjørende at vi senker forbruket vårt, og klarer å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn det som er bærekraftig for kloden. I tillegg er ofte produksjonslinjene prega av urettferdighet, lav lønn og dårlige arbeidsforhold.

En sirkulær økonomi vil si at ressursene blir brukt flere ganger, i stedet for at de går ut av kretsløpet og over i avfallshåndteringen. For å bruke ressursene flere ganger må de ombrukes, resirkuleres og gjenvinnes.

For å akselerere overgang til sirkulær økonomi må vi arbeide høyere i forbrukspyramiden slik at avfallshåndtering og resirkulering kun blir en løsning dersom forbruket og produksjonen ikke kan unngås.

I Kristiansand finnes det noen etablerte dele- og låneordninger, og det er en økt etablering av virksomheter som forenkler ombruk. Disse virksomhetene er imidlertid ofte små, og oppskalering er krevende og nødvendig. Mange av produktene som er i omløp i dag, er designet for kort levetid, og egner seg ikke for reparasjoner eller ombruk.

Norge er forpliktet til å nå kravet om 60 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall innen 2030. Materialgjenvinning av husholdningsavfall var 44 prosent i 2020 i Kristiansand.

Noe av det som gjøres i Kristiansand

  • Arbeid med sirkulærøkonomi gjennom prosjekter som søker å sette gjenbruk av møbler og bygningsdeler i system.
  • Noe for deg-marked, et marked i Rådhuskvartalet på Torvet for folk som ønsker å selge og kjøpe brukte varer, lokale produkter og bærekraftig mat.

Hva kan du gjøre?

  • Ta vare på tingene dine, og reparer når de er slitte eller ødelagte. Sjekk Framtiden i våre henders kart over reperatører. 
  • Del, bytt, lån og kjøp brukt i stedet for å kjøpe nytt når du kan. 
  • Prøv å være bevisst på hvilke arbeidsforhold tingene du kjøper er laget under. Les deg opp på produktene og hva de inneholder. Det finnes flere sertifiseringsordninger for arbeidsrettigheter og miljøhensyn.
  • Når ting må kastes, gjør det på riktig måte. Sorter alltid avfall. 

Publisert: 26. august 2022 13:00
Oppdatert: 5. mai 2023 13:37