Aktiv velforening og godt nærmiljø - de beste tipsene fra Øvre Grim

Gode nærmiljø øker trivselen der du bor og bidrar til sosial bærekraft. Velforeninger kan bidra til fellesskap i nabolaget, det er Øvre Grim velforening et godt eksempel på.

-Vi ønsker et nærmiljø der du kan gå til en nabo når du trenger hjelp, dele gleder og sorger og kan gi og få en klem. Et nabolag med tilbud om aktiviteter som gjør at du ikke trenger å dra til byen, men kan gå sammen med naboen på arrangementer, og hilse på naboen på butikken, forteller Mia-Marlena Nordstokke, styreleder i Øvre Grim vel.

-Det er viktig å kjenne folk i nærområdet, bygge nettverk og hjelpe hverandre, mener Mia-Marlena, som har engasjert seg i velforeningen og satt i gang en rekke aktiviteter på Øvre Grim.

Et viktig mål for sosial bærekraft er bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det handler også om hvor og hvordan en legger til rette for gode og trygge bomiljø. Her må folk selv bidra, og aktive velforeninger og nabolag kan skape gode forhold for gode og trygge bomiljø og trivsel i nærmiljøet.

Gratis te og yoga for kvinner på Øvre Grim

Hver torsdag denne høsten samles 10-15 kvinner i regi av Øvre Grim vel til et populært tilbud med te og yoga fra kl. 16-18 på Krossen skole.

-Her prater vi og drikker te den første timen og så har jeg en yogatime. Vi startet først med en halv time med te og prat, men har utvidet til en time for å få mer tid sosialt. Flere slutter tidlig på jobb for å rekke kl. 16, så det er tydelig at dette sosiale treffstedet er viktig for mange, forteller styreleder Mia-Marlena Nordstokke.

Kvinnene som deltar har også opprettet Facebook-gruppen «Kvinner på Øvre Grim», hvor de deler og kommunisere med hverandre. Her kan en være med uansett om en deltar på yoga eller ikke. Målet med gruppen er å holde kontakten og lage mer aktivitet i området.

-Jeg tror det er viktig å starte med aktiviteter for menn eller kvinner, da kan det kanskje være lettere å være åpne med hverandre. Vi ser også at kvinnegruppen har en positiv påvirkning i nærmiljøet og er en god start for økt sosialisering i nabolaget. Her blir mødre kjent med hverandre, enslige får nye venner, og det er lettere å støtte opp om barna i nabolaget og gripe inn i situasjoner der barna er involvert når naboene kjenner hverandre, mener Mia-Marlena.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske. Noen av faktorene som kan knyttes til begrepet er helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, tilhørighet, trygghet og gode leveforhold.

Kommunen kan legge til rette for sosial bærekraft på noen områder, men så er det opp til den enkelte å skape bomiljø og trivsel.

Grillfest

-Grillfesten i fjor sommer var kjempegøy. Det var første gang vi arrangerte og vanskelig å beregne innkjøp, men nærmere 100 hamburgere forsvant fort. Vi grillet og hadde aktiviteter for barn som de voksne også ville være med på. Det var tradisjonelle 17. mai leker, som hoppe i sekk og løpe med egg i skje, og her var det mye engasjement og teamspirit blant de som kom. Vi i styret fikk mange gode tilbakemeldinger på e-post og telefon etterpå for arrangementet, og da gjør vi det selvfølgelig igjen, ler styrelederen.

Førjulsarrangement med juletretenning

-Til vårt første førjulsarrangement med juletretenning i fjor fikk jeg og ei venninne, Elin Bermicas, hogge 10-12 juletrær hos en bekjent, som vi festet i apparater på lekeplassen. Folk kom til åpningen og hjalp med å henge opp lys og pynt, hadde med kaffe, kopper og kjeks, og det ble en veldig trivelig samling, forteller Mia-Marlena.

-I år ønsker vi å ha et stort juletre og jobber nå med å få på plass en stasjonær juletrefot. Vi skulle gjerne hatt strøm til lysene, men nå bruker vi våre lyslenker på batteri i år også. Vi må bruke det vi har. Men i år skal vi også ha julegrøt, julenissen kommer og flere er engasjert for å hjelpe med arrangementet. Jeg drømmer også om å ha hest og kjerre som kjører rundt i området, og barna kan få sitte på, vi får se hva vi får til, forteller hun.

Årets førjulsarrangement skjer 30. november kl. 17 med juletrepynting, og kl. 18 skal lysene tennes.

Samarbeid med Krossen skole og FAU

-For oss i Øvre Grim vel er Krossen skole en god samarbeidspartner. Vi ønsker alle mer aktivitet i nærområdet. Vi er så heldige å få låne lokaler gratis på skolen som gjør at vi kan bidra med aktivitet.

Arrangementet «Gratis yoga og te for kvinner på Øvre Grim» er også et samarbeidsprosjekt med FAU på Krossen skole. Barna på skolen er også barn som bor på Øvre Grim og vi jobber derfor med å oppgradere områder som både skolen og beboere bruker. Vi har mange rullestolbrukere både på skolen og i området, så det er viktig å prøve å legge tilrette for at alle kan delta på aktiviteter, forteller Mia-Marlena. 

Hvorfor engasjere seg i velforening?

-Jeg flyttet til Suldalen for tre år siden, og det var et nytt sted for meg som tidligere har bodd på Lund. En av grunnene til at jeg flyttet til akkurat Suldalen var min gode venninne Elin Bemicas. Hun har alltid trivdes godt her i dalen. Hun er styremedlem i Øvre Grim vel og var grunnen til at jeg ble med og tok på meg vervet som styreleder i velforeningen. Det er gøy å ha prosjekter sammen med venner og Elin har alltid noe morsomme ideer, forteller Mia Marlena.

Så har styrelederen også lyst til å ha det godt rundt seg i nabolaget, hvor hun kjenner naboen, det er aktiviteter i nærområdet og de kan hjelpe hverandre. Da føler hun seg også mer hjemme.

Mia-Marlena vokste selv opp i et nabolag og nærmiljø der naboene kjente hverandre. Barna gikk til naboen dersom foreldrene ikke var hjemme, og de hjalp hverandre. Slik ønsker hun også at de skal få det til på Øvre Grim.

-Jeg liker å bli kjent med flere, da dukker det opp nye muligheter hele tiden. Så liker jeg å bygge miljø, lage arrangementer, planlegge, søke midler og gjennomføre, det er sabla gøy, sier en engasjert styreleder, som er ildsjel for aktivitetene på Øvre Grim, men som nå gleder seg over å se at flere nå kommer på banen og vil bidra.

Elsker organisasjonsnummer

Mia-Marlena ser store fordeler med å benytte en velforening med organisasjonsnummer til å få gjennomført aktiviteter i nærområdet.

- Jeg elsker organisasjonsnummer og vi er heldige i Norge som har denne muligheten til å jobbe for nærmiljøet og kan søke midler fra kommune og fond fra banker og andre som deler ut tilskudd, forteller Mia-Marlena.

Velforeningen kan også være et fint startpunkt for privatpersoner som vil teste ut og tilby egne gratis aktiviteter for nabolaget. Det er bare fantasien som setter grenser.

Støtteordninger fra kommunen

Kristiansand kommune har i dag driftsavtale med 320 velforeninger. Kommunen betaler kontingent hos Vellenes Fellesorganisasjon for disse velforeningene. Forsikring på lekeplassen inngår som en del av kontingenten. Totalt er det ca. 900 sandlekeplasser i kommunen, og en del av disse er knyttet til velforeninger. Kommunen har to støtteordninger som velforeninger søke fra. Det er Bydelsfondet og Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet.

Bydelsfondet skal støtte opp om tiltak for å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet. Her er det 2,5 millioner kroner til fordeling på to ulike søknadsordninger årlig, og midlene kan gå til både fysiske tiltak og arrangementer.
Kristiansand kommune - Bydelsfondet

Øvre Grim vel har her fått penger til grillfesten, oppgradering av sandlekeplass og bomiljøpark.

I potten for tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet, Nærmiljømidler, disponeres om lag 700.000 kroner. Her kan en søke om støtte på maksimum 30.000 kroner per prosjekt.

Fra denne potten har Øvre Grim vel fått støtte til leker og griller.

Sjekk også ut tilskuddsordningen Folkets klimadugnad om noen i nabolaget har god initiativ til små og store klima- og miljøtiltak

Aktiviteter i Øvre Grim velforening

  • Te og yoga hver torsdag
  • Grillfest på sommeren
  • Vårdugnad i mai med konteinere flere steder i området
  • Førjulsarrangement med juletretenning
  • Planer om å starte med Bingo til neste år
  • Planer om et bruktmarked

Kommunikasjonskanaler

  • Facebook-side for Øvre Grim velforening som kanal for informasjon om aktiviteter
  • Facebook-gruppe for samarbeid mellom styrene i flere velforeninger på Grim
  • Egen nettside www.ovregrimvel.no
  • Samarbeid og tips mellom velforeningene, som Tinnheia vel, hvor de også har ryddeaksjoner og flere store arrangementer.

Publisert: 8. november 2022 9:09
Oppdatert: 22. november 2022 12:18