Fra avfall til energi - hva skjer på Returkraft?

Hos Returkraft A/S blir avfall gjort om til energi. Ett tonn avfall gir ett tonn med CO2. I 2020 sto Returkraft A/S alene for 17% av kommunens klimagassutslipp. Miljøvernenheten i Kristiansand kommune har vært på omvisning for å lære mer.

Bilde av kontrollrom med mange skjermer.,

KONTROLLROM: I kontrollrommet til Returkraft A/S er det mange skjermer. I bakgrunnen står Miljøvernenheten i Kristiansand kommune og ser inn i hallen der avfallet hentes opp og puttes i ovnen.

Hvert år havner 130.000 tonn med restavfall og spesialavfall hos Returkraft A/S. Anlegget litt rett nord for byen, og pipa fra den 30 meter høye ovnen er godt synlig på veien mot Mosby. Energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som driver en dampturbin. Dette resulterer i 95 GWh med elektrisitet og 250 GWh med fjernvarme. Det er nok strøm til 5000 husstander og 200 bedrifter. Fjernvarmen holder 3000 husstander varme.

Returkraft A/S er 100% offentlig eid, og samfunnsoppdraget er å levere en infrastruktur for å ta se av den nedre delen av avfallshierarkiet som materialmessig forsvinner ut av den sirkulære økonomien - restavfallet. Dette gjøres om til energi, og gjenvinningsgraden av energien i avfallet er på 63%. Til slutt er det igjen 30 tonn aske. De øvre delene av avfallshierarkiet - avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning - er det andre som tar seg av i praksis. Her kan også innbyggerne delta, og Returkraft A/S bidrar med sin besøkstjeneste (se nedenfor).

Røyken fra pipa er mest damp og CO2. Alt annet som slippes ut er langt under myndighetens krav, og blir nøye overvåket. Nå har de også satt i gang et forsøksprosjekt for å rense ut CO2, men dette er helt i startgropen. På sikt er det et mål om at også Returkraft A/S skal få nullutslipp. På denne websiden kan du se en video som forteller om fangst og lagring av CO2.

KONTROLLSKJERM: Gina Nordsveen forteller hva som skjer under forbrenningsprosessen. Hun hadde svarene på alle spørsmålene som Miljøvernenheten fra Kristiansand kommune stilte under omvisningen, og viste oss rundt i det gedigne anlegget.

Klimagassutslippene fra Returkraft A/S er ett av de største punktutslippene i Kristiansand kommune, men kilden til utslippet kommer fra mange kommuner på Agder. Det er nemlig mange flere enn Kristiansand som leverer til Returkraft A/S. Dermed kan en si at kommunen «tar en for laget», og at de andre kommunene overfører sine utslipp til Kristiansand. Klimautfordringen er global, så for klimaet spiller det ingen rolle hvor utslippet kommer fra. Da er bare mengden interessant. Slik at utslippene fra Returkraft A/S utviklet seg:

Grafe over CO2-utslipp fra 2010-2023

CO2-UTSLIPP: Oversikt over utslippene fra 2010-2023. (Utslippene ble redusert kraftig i 2021 pga en eksplosjon ved anlegget. Da ble avfallet fraktet til Sverige ca halve året.)

Derfor er det så viktig at vi fortsetter med å redusere forbruk, og kildesortere enda bedre. For å få til dette har Returkraft A/S opprettet Returkraftskolen. Dette er en besøkstjeneste der skoler og andre kan komme på besøk og omvisning. De har utarbeidet veldig spennende og lærerike pedagogiske opplegg, og 2000 elever besøker Returkraft A/S hvert år.

Vil du bli flinkere til å kildesortere? Da kan du gå til nettsiden sortere.no – de har også utviklet en app du kan ha på telefonen. På denne måten kan vi alle være med på å redusere avfallsmengden og klimagassutslippene.

Under omvisningen fikk vi se store deler av anlegget, og det er digert. Ovnen er 30 meter høy, og rørene har store dimensjoner. Kloa som henter opp avfall kan ta 5 tonn i ett jafs, og det brennes 15-18 tonn avfall i timen. Det betyr at det kan komme opp til 80 lastebiler med avfall på en dag. Kontrollrommet var stappfullt av skjermer som operatørene bruker for å optimalisere prosessen med å gjenvinne varmen fra forbrenningen til strøm og fjernvarme.

Det er betryggende at restavfallet og spesialavfallet vårt blir behandlet på en god måte, og at det også gir oss strøm og fjernvarme. Dette kan du tenke på neste gang du besøker Aquarama i Kristiansand.

Publisert: 31. januar 2024 13:24
Oppdatert: 11. juni 2024 11:11