Nysgjerrig på Miljøfyrtårn-sertifisering?

Antallet virksomheter med Miljøfyrtårnsertifikat har passert 10.000, og er i vekst. Mange ser at en slik sertifisering kan være en del av den grønne omstillingen. Kanskje er det også noe for din virksomhet?

MILJØFYRTÅRNSERTIFIKATER: Xpressprint, som selvfølgelig også er miljøsertifisert med Miljøfyrtårn, lager sertifikater på aluminiumsplater. Her er det Leif Inge Skåra og Sabina Skretting som viser frem et eksempel i produksjonslokalet til Xpressprint.

Miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn startet opp som et prosjekt i Kristiansand kommune helt tilbake i 1996. Kommunen har selv vært Miljøfyrtårn-sertifisert gjennom mange år, og jobber nå med å få på plass de siste nye sertifiseringene i 2024.

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, stilles det krav til at man jobber med temaene avfall og ombruk, innkjøp, transport, energiforbruk og arbeidsmiljø på en systematisk måte. Miljøledelsessystemet skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Hvis vi skal klare å nå de ambisiøse klimamålene kommunen har vedtatt, er vi helt avhengig av at både kommunen, innbyggerne og næringslivet bidrar. Derfor ønsker Kristinsand kommune å være med på å fremme Miljøfyrtårn-sertifiseringer i næringslivet. 

I kommunens handlingsplan for klima og miljø, som ble vedatt i juni 2023, er det et eget tiltak at kommunen skal gjennomføre kampanjer for å øke Miljøfyrtårn-sertifisering av virksomheter. Dette skal kommunen jobbe aktivt med de neste årene. 

For at flere bedrifter skal ta steget og starte opp en prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, er det viktig å formidle historier og erfaringer fra bedrifter som allerede har gått igjennom prosessen. Derfor har vi snakket med tre bedrifter om deres erfaringer. 

Portrett av Benjamin

Benjamin Turan Dogan, TilStede mat og mer

Ble sertifisert for over 10 år siden, og var første spisestedet i Agder med Miljøsertifisering og i Norge med Debio sertifisering i Sølv.

Hva er bra med Miljøfyrtårn?
Vi bruker det i anbudsprosesser og tilbud, og skulle ønske de som etterspurte var enda tydeligere med krav om sertifisering. Her skjer det et generasjonsskifte nå, der alle tilbydere må sertifiseres for å få levere. Dette er riktig retning å gå i, for at alle skal ha samme utgangspunkt for å gi tilbud på anbud.

Er det noe som har vært krevende?
Rapportering kan være krevende til tider, men vi har et veldig godt samarbeid med Miljøfyrtårn.

Hva vil du si til andre som vurderer å bli Miljøfyrtårnsertifisert?
Det er veldig nyttig å følge med på tallene som kommer frem i rapporteringen til Miljøfyrtårn, og dermed lettere å hente ut også økonomiske gevinster. Så det er mange gode synergieffekter en blir klar over.

Bilde av Ina og Raymond med miljøsertifikat

Ina Rismyhr og Raymond Kirknes, Hotell Norge

Ble sertifisert som nr 3 (!) i landet i 1997, og Norges første miljøsertifiserte overnattingssted.

Hva er bra med Miljøfyrtårn?
Det gir økt lønnsomhet. Vi sparer strøm, vann og er bevisst søppelet vårt. Både at det blir mindre og sortert. Miljøsertifiseringen er også viktig ved anbud, og flere og flere gjester er opptatt av det. Vi synes også søkelyset på sosial bærekraft er en bra side ved Miljøfyrtårn.

Er det noe som har vært krevende?
Vi har akkurat levert inn data til resertifisering som skjer hvert tredje år. Det er mye dokumentasjon som må på plass, og det hjelper oss med å ha tingene på stell.

Hva vil du si til andre som vurderer å bli Miljøfyrtårnsertifisrert?
Du har ikke noe valg. Hvis du ikke er sertifisert, vil du falle mer og mer igjennom. Dessuten er det en veldig fin måte å få god oversikt over egen virksomhet.

Portrett av Nils

Nils Vetle Aamodt, Xpressprint

Ble sertifisert i 2014.

Hva er bra med Miljøfyrtårn?
Vi er blitt mer bevisst på miljø, og fått satt ting i system. Det gjelder også i videre forstand – som arbeidsmiljø. Vi må strekke oss, og merker også at kundene etterspør at vi er sertifisert.

Er det noe som har vært krevende?
Det tok en del tid i starten, men vi var blant de første grafiske bedriftene som ble Miljøfyrtårnsertifisert. Nå er det blitt en del av vår kultur – den nye normalen.

Hva vil du si til andre som vurderer å bli Miljøfyrtårnsertifisert?
Bare gjør det! Det er en fin selvransakelse, og viser at bedriften har «orden i eget hus». Viktig å huske dette er en prosess – en blir aldri ferdig!

Publisert: 16. april 2024 9:21
Oppdatert: 11. juni 2024 10:22