Nasjonal nettverkssamling for urbant landbruk, 19.-20. sept. 2023

Anne Njarga (t.v) og Karia Mette Holm holder foredrag på den nasjonale nettverkssamlingen for urbant landbruk på Bølgen 19. september 2023.

Kristiansand kommune i samarbeid med Agder fylkeskommune inviterte til nasjonal nettverkssamling for urbant landbruk, 19.-20. sept. 2023. Prosjektleder Liv Birkeland, som har utarbeidet Kristiansand sin strategi for urbant landbruk, tok i mot 40 deltakere fra hele landet.

Med et matnyttig program fikk deltakerne dele erfaringer og tanker om alt fra planarbeid til matsikkerhet. Programmet inneholdt også en tur ned til nytteveksthagen ved strandpromenaden. Bildet til venstre er tatt derfra.

På kvelden var det middag på Geitmyra matkultursenter. Dagen etterpå startet på Jegersberg går, og etter lunsj var det befaring hos Kristiansand Andelslandbruk. Se bilder lenger nede i artikkelen.

Hva er urbant landbruk?

Begrepet urbant landbruk brukes gjerne litt forskjellig, men fellestrekk er at urbant landbruk finner sted i byer og tettbygde strøk og har et mangfold av utøvere, produkter, formål og arenaer/arealer. I det vanlige landbruket er det bonden, gartneren eller skogbrukeren som er utøverne. I det urbane landbruket er det i stor grad stedets egne innbyggere som er aktører. Og selv om produksjon av grønnsaker, frukt og bær er et mål, søker vi gjennom urban dyrking vel så mye å oppnå andre gevinster. Slik som gode sosiale relasjoner, bedre folkehelse, reduserte utslipp av klimagasser og bedre tilpasning til et endra klima, kunnskap om dyrking og mattradisjoner, bevaring av matjord, økt biologisk mangfold, bedre bomiljø, nye arbeidsplasser m.m. .

Presentasjonene fra samlingen:

Urbant landbruk i Kristiansand?

Fagfeltet urbant landbruk byr på flere muligheter for kommunen vår. Mange av oss verdsetter muligheten til å leve tett på naturen og ha grønne omgivelser i det daglige selv om vi lever et urbant liv. Det er en stadig økende interesse for hvordan mat dyrkes og hvor den kommer fra, og denne sammenhengen blir stadig mer relevant i møte med dagens betydningsfulle utfordringer, slik som klimaendringer, sosiale forskjeller og folkehelse. Som et tverrfaglig tema, ser vi at urbant landbruk tilbyr metoder og arenaer som gjør at vi kan lykkes enda bedre med utvikling av sosiale fellesskap og gode lokalmiljø. I denne strategien med handlingsplan har vi prioritert tiltak vi mener vil bidra til at Kristiansand kommune blir et enda bedre sted å vokse opp, bo og leve.

- Parksjef Aase Margrethe Hørsdal (hentet fra Dyrk fellesskap! Kristiansand kommunes strategi for urbant landbruk)

Publisert: 19. september 2023 18:48
Oppdatert: 11. juni 2024 10:25